agenda beide clubs:

speelschema jaar 2018-2019:                  

BRIDGECLUB “DE WITTE BERGEN”                    Bridgeclub Koekange                                       

 

Bridge woensdagen:                            Bridge maandagavond

5  en  19 september                             10 en 24 september

3  en  17 oktober                                  08 en 22 oktober 

7  en  21 november                              12 en 26 november

5  en  19 december                             10 december

19 december - kerstdrive

2  en  16 januari                                   14   en 28 januari

6  en  20 februari                                  11  en 25 februari

6  en  20 maart                                     11 en 25 maart

3  en  17 april                                       08 en 29 april  

1  en   8  mei                                        13  en 27 mei 

Einddrive:  8 mei                                  Einddrive: 27 mei