agenda beide clubs:

speelschema jaar 2017-2018:                  

BRIDGECLUB “DE WITTE BERGEN”                    Bridgeclub Koekange                                       

 

Bridge woensdagen:                            Bridge maandagavond

6  en  20 september                             11 en 25 september

4  en  18 oktober                                  09 en 23 oktober 

1  en  15 november                              13 en 27 november

6  en  20 december                              11 december

20 december - kerstdrive

3  en  17 januari                                   08   en 22 januari

7  en  21 februari                                  12  en 26 februari

7  en  21 maart                                     12 en 26 maart

4  en  18 april                                       09 en 23 april  

2  en   9  mei                                        14  en 28 mei 

Einddrive:  9 mei                                  Einddrive: 28 mei